Tin chính
Chương trình “Tuyên truyền bảo vệ môi trường và ra quân làm sạch môi trường”
ngày 10/11/2018 tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Ngày 10 tháng 11 năm 2018, Công ty Canon Việt Nam đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức thành công buổi học ngoại khoá với chủ đề bảo vệ môi trường cho các em học sinh khối 3 và 4 tại trường tiểu học Hoàn Sơn và chương trình làm sạch đẹp cảnh quan trường học với sự tham gia của 30 tình nguyện viên Canon và 20 thanh niên Đoàn xã.

Chi tiết

Các em học sinh tham gia bài học

Các em học sinh tham gia bài học

Đại diện Canon tặng quà cho nhà trường

Đại diện Canon tặng quà cho nhà trường

Tặng quà cho các em học sinh

Tặng quà cho các em học sinh

Tặng quà cho các em học sinh

Tặng quà cho các em học sinh

Tình nguyện viên tham gia trồng cây, hoa

Tình nguyện viên tham gia trồng cây, hoa

Tình nguyện viên tham gia trồng cây, hoa

Tình nguyện viên tham gia trồng cây, hoa

Hoạt động đóng góp cho cộng đồng

Giới thiệu