Dự án B

 • Nhiệm vụ:
  - Thúc đẩy các phòng ban trong công ty để đưa ra các hoạt động nhằm cải tiến toàn bộ hệ thống sản xuất với mục đích đạt được hiệu suất cao nhất.
  - Thúc đẩy các hoạt động cải tiến về hệ thống các chuỗi nhà cung cấp và tiêu chuẩn hoá toàn bộ hệ thống  lưu chuyển hàng hoá tổng thể trong công ty.
  - Lập kế hoạch và xúc tiến các hoạt động cải tiến hệ thống lưu chuyển hàng hoá.
  - Thúc đẩy các phòng ban tiến hành cải tiến theo đúng kế hoạch của dự án.
  - Lập báo cáo định kỳ về hoạt động và tiến độ thực hiện của dự án
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có khả năng làm việc độc lập, năng động, ham học hỏi.
  - Có trách nhiệm và tính tự giác cao với nhiệm vụ.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có kỹ năng báo cáo (Điều tra, tổng kết, đề xuất ý tưởng...)
  - Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Trở về