Phòng quản lý chi phí (CMG)

 • Nhiệm vụ:
  - Ghi nhận chi phí liên quan đến linh kiện sản xuất, hiểu được.
  - Ghi nhận chi phí liên quan đến sản xuất, tổng kết toàn bộ chi phí.
  - Ghi nhận chi phí của toàn nhà máy, tổng kết tất cả chi phí liên quan đến sản phẩm.
  - Giảm chi phí của công ty, thúc đẩy hoạt động giảm thiểu chi phí đối với tất cả các thành viên có liên quan.
  - Thúc đẩy hoạt động cắt giảm chi phí, thuyết trình về tình hình chi phí và đề xuất các phương án cắt giảm chi phí.
  - Thảo luận với tất cả các thành viên về việc cắt giảm chi phí.
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Có thể xử lý công việc hằng ngày liên đến các loại số liệu, có thể sử dụng thành thạo Excel, power Point.
  - Có thể giao tiếp tốt với các thành viên có liên quan.
  - Trung thực và cởi mở.
  - Có tinh thần trách nhiệm để hoàn thành công việc một cách nhanh chóng.
  - Có thể làm việc với áp lực cao.
  - Có thể giao tiếp tốt với người Nhật.
  - Nếu có tinh thần hăng say làm việc, không cần thiết phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu kể trên.

Trở về