Phòng môi trường (ENV)

Quản lý môi trường sản xuất

 • Nhiệm vụ:
  - Thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiên chuẩn ISO 14001 cũng như giám sát, vận hành theo hệ thống trên tại 03 nhà máy: Thăng Long, Quế Võ và Tiên Sơn.
  - Tìm kiếm các biện pháp giảm thiểu đầu nguồn các tác động môi trường do hoạt động sản xuất của nhà máy gây ra ( như giảm thiểu chất thải, giảm thiểu sử dụng hoá chất, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước)…
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Có kiến thức  ( hoặc sẽ được đào tạo) về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001.
  - Am hiểu về hoá chất, chất thải…. và các kiến thức chung về môi trường.
  - Có khả năng giao tiếp và lập báo cáo bằng tiếng Anh.

Quản lý môi trường sản phẩm

 • Nhiệm vụ:
  - Thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý hoá chất trong sản phẩm theo tiêu chuẩn Điều phối xanh của Tập đoàn Canon, cũng như giám sát, vận hành hệ thống này tại 03 nhà máy: Thăng Long, Quế Võ và Tiên Sơn.
  - Hỗ trợ, giải thích và đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn Điều phối xanh đối với các nhà cung cấp của công ty Canon Việt Nam.
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Có kiến thức  (hoặc sẽ được đào tạo) về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 / Tiêu chuẩn REACH, ROHS …..).
  - Nắm vững các kiến thức chung về môi trường, luật và quy định về môi trường, quản lý sản xuất…
  - Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh/ Trung.

Trở về