Phòng thiết bị và nhà xưởng (FAC)

 • Nhiệm vụ:
  - Đảm bảo đầy đủ thiết bị cho quá trình sản xuất và môi trường làm việc của nhà máy.
  - Chịu trách nhiệm về nhà xưởng, hệ thống điện, điều hoà, phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, máy nén khí, điện thoại, nhà ăn, thiết bị vệ sinh…..
  - Kiểm tra, vận hành, duy trì và sửa chữa để các thiết bị hoạt động hiệu quả.
  - Chịu trách nhiệm mở rộng, cải tiến nhà xưởng và các thiết bị của nhà máy.
  - Giảm thiểu chi phí cho các thiết bị và góp phần nâng cao năng suất.
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty.
  - Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
  - Sẵn sàng tiếp thu, học hỏi và mong muốn làm việc.
  - Có niềm say mê với công việc.
  - Có thể làm việc vào ngày nghỉ lễ…..

Trở về