Phòng tin học (IT)

 • Nhiệm vụ:
  - Hỗ trợ công ty về sản xuất và chất lượng bằng cách áp dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất để xuất khẩu các sản phẩm của công ty ra thị trường thế giới.
  - Đổi mới kinh doanh bằng Công nghệ thông tin, phòng IT đã cố gắng rất nhiều để học hỏi không chỉ những công nghệ mới nhất như những chương trình, cơ sở dữ liệu, mạng trên thế giới mà còn cả việc kinh doanh của Canon.
 • Yêu cầu:
  - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính hoặc tương đương.
  - Có kiến thức quản trị mạng LAN, WAN.
  - Hiểu biết HĐH Window Server, Linux.
  - Có kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm.
  - Có khả năng làm tài liệu và sử dụng tài liệu trong việc thiết kế các phần mềm ứng dụng.
  - Hiểu biết và làm việc tốt với các ngôn ngữ lập trình như: C++,Visual Basic, Java… và các ngôn ngữ SQL, TSQL.
  - Có kinh nghiệm lập trình web như ASP, MS.net, Window Form và ứng dụng HTML.
  - Hiểu biết về cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, Oracle.
  - Hiểu biết về kiểm thử và đảm bảo chất lượng làm một lợi thế..
  - Có khả năng lập trình tốt và tư duy khoa học.
  - Thông minh sang tạo và sẵn sàng tự học hỏi và nghiên cứu những công nghệ mới..
  - Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính và làm việc trong các ngày nghỉ.

Trở về