Phòng Quản lý chất luợng linh kiện

 • Nhiệm vụ:
  - Soạn thảo các kế hoạch công việc hàng quý trong mảng công việc phụ trách và quản lý tiến độ thực hiện kế hoạch đó.
  • Quản lý chất lượng linh kiện mua ngoài.
  • Kiểm tra chất lượng linh kiện mới.
  • Quản lý hiệu chuẩn.
  - Thúc đẩy các hoạt động quản lý chất lượng các sản phẩm đang sản xuất.
  - Hiểu rõ mục tiêu và nhiệm vụ công việc và hành động hướng tới mục tiêu đó.
  - Hiểu và nhận thức đầy đủ về nghiệp vụ kiểm tra nhập hàng, kiểm tra sản phẩm mẫu.
  - Kiểm soát để đảm bảo rằng chất lượng công việc hàng ngày của các nhân viên cấp dưới trong phòng theo đúng yêu cầu trong tiêu chuẩn công việc.
  - Đôn đốc các nhóm làm việc đảm bảo tiến độ công việc kiểm tra hàng ngày hoàn tất kịp thời, không đình trệ ảnh hưởng đến sản xuất.
  - Tiếp nhận và xác minh các vấn đề chất lượng linh kiện trong sản xuất, nhận định và đưa ra các quyết định xử lý, đồng thời báo cáo trưởng phòng.
  - Làm việc với các nhà cung cấp thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa tối ưu cho các vấn đề chất lượng.
  - Báo cáo kịp thời các vấn đề trong công việc tới cấp trên, đóng góp ý kiến nâng cao hiệu quả chất lượng công việc của phòng nói chung.
  - Nắm rõ tình hình chất lượng của đời sản phẩm được giao, các hệ thống quản lý chất lượng của nhà cung cấp được phân công phụ trách.
  - Trau dồi kỹ năng làm việc bao gồm kỹ thuật về linh kiện máy in, hiểu biết quy trình sản xuất linh kiện, phương pháp kiểm soát chất lượng trong sản xuất.
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc.
  - Kỹ năng sử dụng các dụng cụ đo chuyên dụng.
  - Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.
  - Hiểu biết cơ bản về chế tạo, sản xuất.
  - Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( báo cáo - liên lạc - trao đổi).

Trở về