Phòng đổi mới sản xuất (PID)

Nhiệm vụ: Lập kế hoạch, tổ chức và xúc tiến các hoạt động đổi mới sản xuất để biến các chính sách, đường lối, ý tưởng của ban lãnh đạo trở thành hiện thực.

Nhóm đổi mới sản xuất (Nhóm Kaizen)

 • Nhiệm vụ:
  - Lập kế hoạch và xúc tiến các hoạt động đổi mới sản xuất và các dự án của nhà máy / của công ty.
  - Lập báo cáo về đổi mới sản xuất cho ban lãnh đạo ⇒ hữu hình hóa / báo cáo tình hình của nhà máy / công ty ⇒ đề xuất các hoạt động Kaizen.
 • Yêu cầu:
  - Người có kỹ năng đàm phán tốt, kỹ năng báo cáo (điều tra,tổng kết, đề xuất, quản lý lịch thực hiện), ham học hỏi, ưa hoạt động, mong muốn làm việc lâu dài tại công ty. Chỉ tuyển nam.

Chú thích: Hoạt động đổi mới sản xuất (Kaizen) là hoạt động có các ý tưởng mới nhằm nâng cao hiệu suất và góp phần xây dựng công ty có sản phẩm với giá thành cạnh tranh nhất.

Nhóm đào tạo và lập kế hoạch

 • Nhiệm vụ:
  - Tổ chức các khóa tạo về đổi mới sản xuất cho toàn công ty.
  - Lập kế hoạch và thúc đẩy các hoạt động / dự án nhằm nâng cao hiệu suất của nhà máy / công ty.
 • Yêu cầu:
  - Người có kỹ năng đàm phán tốt, kỹ năng báo cáo (điều tra, tổng kết, đề xuất, quản lý thực hiện), có tinh thần đồng đội, ưa hoạt động. Ưu tiên nữ.

Nhóm quản lý thời gian tiêu chuẩn

 • Nhiệm vụ:
  - Thiết lập và cập nhật thời gian tiêu chuẩn cho sản phẩm.
  - Đào tạo về thời gian tiêu chuẩn cho các phòng ban khác.
  - Hỗ trợ về doạt động đổi mới sản xuất.
 • Yêu cầu:
  - Người có tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn, có kỹ năng báo cáo (điều tra, tổng kết, đề xuất, quản lý thực hiện), thích làm việc tại xưởng sản xuất, công việc ổn định. Ưu tiên nữ.

Chú thích: Thời gian tiêu chuẩn là thời gian cần thiết để hoàn thành 1 đơn vị công việc, dựa trên phương pháp làm việc tiêu chuẩn và tốc độ làm việc tiêu chuẩn.

Trở về