Phòng kế hoạch (PLAN)

Nhóm hành chính

 • Nhiệm vụ:
  - Hoạch định các chiến lược, kế hoạch hỗ trợ các phòng ban để biến các kế hoạch thành hiện thực vì sự phát triển của công ty, cán bộ công nhân viên trong công ty và đất nước Việt Nam.
  - Làm các công việc hành chính thư ký cho ban lãnh đạo công ty.
  - Hoạch định chiến lược và chính sách cho sự phát triển của công ty.
  - Quản lý các chỉ số quan trọng trong nhà máy.
 • Yêu cầu:
  - Người có tầm nhìn chiến lược, có kỹ năng phân tích, báo cáo và khả năng tư duy logic.

Nhóm pháp chế

 • Nhiệm vụ:
  - Cập nhật và phân tích những chính sách mới của chinh sách mới của chính phủ, văn bản pháp luật của Việt Nam.
  - Hỗ trợ và theo sát các phòng ban trong những vấn đề liên quan đến lý.
 • Yêu cầu:
  - Người có khả năng suy nghĩ logic, kỹ năng báo cáo và quan tâm đến các vấn đề của doanh nghiệp và xã hội. Có kiến thức về pháp luật là 1 lợi thế.

Nhóm hoạt động xã hội

 • Nhiệm vụ:
  - Điều tra, lập kế hoạch và triển khai các hoạt động xã hội.
  - Quan hệ cộng đồng (PR).
 • Yêu cầu:
  - Người có khả năng lập kế hoạch, quản lý dự án và tổ chức tốt, có tinh thần trách nhiệm.

Trở về