Phòng công nghệ sản phẩm (PE2) (kỹ sư điện, điện tử)

 • Nhiệm vụ:

  Kỹ sư sản phẩm:
  - Hỗ trợ, triển khai sản phẩm mới về kỹ thuật sản phẩm.
  - Quản lý và đưa ra các chỉ thị liên quan đến kỹ thuật cho các phẩm và công đoạn.
  - Tiến hành phân tích lỗi công đoạn, lỗi linh kiện…để các phòng ban liên quan hay nhà cung cấp có thể tiến hành cải tiến khắc phục lỗi.
  - Hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất bên ngoài.
  - Trao đổi với bộ phận kỹ thuật của Headquarter về các vấn đề thay đổi kỹ thuật đo.
  - Triển khai Robocon và tham gia hoạt động nâng cao tự động hoá công đoạn, thao tác trong nhà máy.

  Kỹ sư đảm bảo chất lượng:
  - Hỗ trợ triển khai sản phẩm mới về chất lượng.
  - Bảo đảm chất lượng của sản phẩm đầu ra cũng như trong công đoạn của phòng sản xuất bản mạch điện tử.
  - Khi có sự cố, trách nhiệm “ thông tin – liên lạc – thảo luận” với các phòng ban có liên quan để đưa ra các giải pháp khắc phục và phòng ngừa sự cố.
  - Thường xuyên lập báo các về tình hình chất lượng phát biểu trước ban quản lý cấp cao.
  - Hỗ trợ quản lý chất lượng của các nhà cung cấp bên ngoài. Thường xuyên trao dổi và kiểm tra trực tiếp tại công đọan của nhà cung cấp bên ngoài.
  - Tiến hành kiểm tra giám sát các công đoạn, đảm bảo các công đoạn hoạt động đúng theo quy cách để ra.
  - Quản lý, tiến hành và áp dụng ISO 9001 vào trong công đoạn phòng lắp ráp bản mạch điện tử.
  - Phát hành các hướng dẫn công việc, hướng dẫn thao tác và các chỉ thị liên quan đến chất lượng.
  - Tiến hành đào tạo đầu vào, bổ sung và nâng cao cho các nhân viên của toàn phòng sản xuất bản mạch điện tử và phòng kỹ thuật.
  - Trao đổi với bộ phận thiết kế của Canon Headquarter về các vấn đề liên quan để thiết kế bản mạch.
  - Tiến hành nghiên cứu và đưa các phương tiện máy móc hay kỹ thuật mới vào trong công đoạn nhằm nâng cao chất lượng.

 • Yêu cầu cơ bản:
  - Khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc.
  - Kỹ năng sử dụng máy tính cơ bản.
  - Hiểu biết cơ bản về chế tạo, sản xuất.
  - Kỹ năng giải quyết các vấn đề chất lượng ( báo cáo – liên lạc – trao đổi).
  - Có kỹ năng  sử dụng các phần mềm liên quan.

Trở về