Phòng công nghệ sản xuất (PDE)

 • Nhiệm vụ:
  - Thiết kế đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp.
  - Lập kế hoạch yêu cầu nhà cung cấp gia công đồ gá.
  - Quản lý chất lượng đồ gá nhận về.
  - Lắp ráp và chuyển đồ gá cho phòng sản xuất.
  - Theo dõi và xử lý những vấn đề phát sinh của đồ gá trong quá trình sản xuất thử và sản xuất hàng loạt.
  - Lập kế hoạch cho đặt hàng và lắp ráp hàng loạt cho giai đoạn sản xuất hàng loạt.
 • Yêu cầu cơ bản:

  Nhóm cơ khí:
  - Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liên quan đến cơ khí chết tạo máy.
  - Có hiểu biết về vẽ kỹ thuật, có thể đọc bản vẽ cơ khí.
  - Hiểu biết về gia công cơ khí và các loại dụng cụ đo.
  - Có khả năng thiết kế và sử dụng một số phần mềm thiết kế thông dụng.

  Nhóm điện / Điện tử:
  - Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành liến quan đến điện, điện tử và điều khiển học.
  - Có kiến thức về thiết kế mạch điện và điều khiển tự động.
  - Có khả năng sử dụng một số ngôn ngữ lập trình như C++ , Visual Basic hay lập trình PLC…

Trở về