Canon Vietnam History

Receiving award Typical enterprise for employees 2023 from Vietnam Federation of Labor (10/2023)

Receiving award Typical enterprise for employees 2023 from Vietnam Federation of Labor (10/2023)

Received emulation flag 'Excellent unit on emulation movement in 2022' of Bac Ninh People Committee (31/01/2023)

Received emulation flag 'Excellent unit on emulation movement in 2022' of Bac Ninh People Committee (31/01/2023)

Receive certificate Top 100 Enterprise for  “ustainable Viet Nam Energy Development 2022” from Viet Nam Energy Agency (1/2023)

Receive certificate Top 100 Enterprise for “ustainable Viet Nam Energy Development 2022” from Viet Nam Energy Agency (1/2023)

Receive merit certificate from Chairman of Bac Ninh People’s Committee for contribution to 25 years of establishment & development of Bac Ninh Industrial Parks (08/2023)

Receive merit certificate from Chairman of Bac Ninh People’s Committee for contribution
to 25 years of establishment & development of Bac Ninh Industrial Parks (08/2023)

Receiving award from General Department of Taxation for good implementation of tax policy in 2020

Receiving award from General Department of Taxation for good implementation of tax policy in 2020

Receiving award from Vietnam Social Insurance for achievements in implementing insurance policies in period 2017-2021 (10/2022)

Receiving award from Vietnam Social Insurance for achievements in implementing insurance policies in period 2017-2021 (10/2022)

Receiving award from VN Confederation of Labor for Typical enterprise for employees (11/2022)

Receiving award from VN Confederation of Labor for Typical enterprise for employees (11/2022)

Receive the certificate from Chairman of Dong Anh District People’s Committee for Thang Long factory for excellent achievement in business activities in Dong Anh District

Receive the certificate from Chairman of Dong Anh District People’s Committee for Thang Long factory for excellent achievement in business activities in Dong Anh District

Visit of Mr. Gen Nakatani – Special Advisor to the Prime Minister(09/2022)

Visit of Mr. Gen Nakatani – Special Advisor to the Prime Minister(09/2022)

Receive merit certificate from Chairwoman of Bac Ninh Provincial People’s Committee for Tien Son Factory for typical achievement in the implementation of the State Budget in 2021 (04/2022)

Receive merit certificate from Chairwoman of Bac Ninh Provincial People’s Committee for Tien Son Factory for typical achievement in the implementation of the State Budget in 2021 (04/2022)

Receive Canon environment award 2021 “For balancing environmental assurance and cost reduction”

Receive Canon environment award 2021 “For balancing environmental assurance and cost reduction”

Receive award of “National energy efficiency award in 2021”

Receive award of “National energy efficiency award in 2021”

1.	Receive merit certificate from Chairwoman of Bac Ninh Provincial People’s Committee for Que Vo Factory for typical achievement in the implementation of the State Budget in 2021 (04/2022)

Receive merit certificate from Chairwoman of Bac Ninh Provincial People’s Committee for Que Vo Factory for typical achievement in the implementation of the State Budget in 2021 (04/2022)

Receive:Typical enterprise for employees in 2019-2020 certificate (01/2021)

Receive "Typical enterprise for employees in 2019-2020" certificate (01/2021)

Receive award “5 Stars Green energy in major energy for industry” awarded by Hanoi Department of Industry and Trade (12/2020)

Receive award "5 Stars Green energy in major energy for industry” awarded by Hanoi Department of Industry and Trade (12/2020)

Receive Vietnam Environment Award for outstanding performance in environment protection from 2017~2019 from Ministry of Natural Resources and Environment

Receive Vietnam Environment Award for outstanding performance in environment protection from 2017~2019 from Ministry of Natural Resources and Environment

Receive Merit Award from Prime Minister  for excellent achievements in the implementation of FDI mobilization in Viet Nam (10/2018)

Receive Merit Award from Prime Minister for excellent achievements in the implementation of FDI mobilization in Viet Nam (10/2018)

Receive 1st collective prize of Skill Competition among Employees hold by Trade Union of Hanoi Industrial Park & Processing Zones Authority (09/2019)

Receive 1st collective prize of Skill Competition among Employees hold by Trade Union of Hanoi Industrial Park & Processing Zones Authority (09/2019)

Receive merit certificate from Hanoi Labor Federation for Typical excellent TU organization in the period of 2020-2025 (07/2020)

Receive merit certificate from Hanoi Labor Federation for Typical excellent TU organization in the period of 2020-2025 (07/2020)

Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc (6/2018)

Receive Merit Award from Prime Minister for excellent achievements in the implementation of the state budget in Hanoi, contributing to the cause of building socialism and National defense (06/2018)

Nhận bằng khen “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 (11/2017)

Receive merit award from the program “THE TYPICAL FDI ENTERPRISE IN 2017” (11/2017)

Nhận bằng khen và cúp của chương trình “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2016” (8/2017)

Receive merit award and cup from the program “THE TYPICAL FDI ENTERPRISE IN 2016” (8/2017)

Nhân chứng nhận ''Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ''(06/2016)

Nhận chứng nhận ''Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ''(03/2016)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác lao động, tiền lương từ năm 2011 đến năm 2016 (06/2016)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác lao động, tiền lương từ năm 2011 đến năm 2016 (06/2016)

Nhận chứng nhận ''Top 10 - Nhà máy xanh thân thiện

Nhận chứng nhận ''Top 10 - Nhà máy xanh thân thiện'' (06/2016)

Consumer inkjet printer 300 million product achievement(Jun 2015)

Consumer inkjet printer 300 million product achievement
(Jun 2015)

Receive award ''For achievement in tax policy implementation'' (06/2014)

Receive award ''For achievement in tax policy implementation''
(Jun 2014)

Receive Merit Award from Prime Minister for export, country development and national defense achievement (06/2013)

Receive Merit Award from Prime Minister for export, country development and national defense achievement (Jun 2013)

Visit of Mr. Nguyen Tan Dung Prime Minister  to Thang Long Factory (May 2010)

Visit of Mr. Nguyen Tan Dung
Prime Minister to Thang Long Factory

Visit of Mr. Nguyen Phu Trong General Secrectary to Thang Long Factory (Jun 2011)

Visit of Mr. Nguyen Phu Trong
General Secrectary to Thang Long Factory

Received Award“For excellent contribution of investment activity (Jul 2011)

Received Award
“For excellent contribution of investment activity ” (Jul 2011)

Received Award“For the Education Cause” 2009

Received Award“For the Education Cause” 2009

First Shipment Ceremony of Tien Son Factory (Feb 2008)

First Shipment Ceremony of Tien Son Factory (Feb 2008)

Visit of Mr. Koizumi Japanese Former Prime Minister to CVN (May 2007)

Visit of Mr. Koizumi Japanese Former Prime Minister to CVN (May 2007)

First Shipment of LBP Printer of Que Vo Factory( May 2006)

First Shipment of LBP Printer of Que Vo Factory ( May 2006)

Visit of Mr. Shinzo Abe  to CVN - Japanese Former Prime Minister (Nov 2006)

Visit of Mr. Shinzo Abe to CVN - Japanese
Former Prime Minister (Nov 2006)

Visit of Mr. Truong Tan Sang – Vietnam President to Que Vo Factory (May 2007)

Visit of Mr. Truong Tan Sang – Vietnam
President to Que Vo Factory (May 2007)

Visit of Mr. Nong Duc Manh - Former General Secrectary to Thang Long Factory (Oct 2007)

Visit of Mr. Nong Duc Manh - Former General
Secrectary to Thang Long Factory (Oct 2007)

Tien Son Factory Ground-Breaking Ceremony (May 2006)

Tien Son Factory
Ground-Breaking Ceremony (May 2006)

First Shipment of Scanner of Thang Long Factory(May 2006)

First Shipment of Scanner of Thang Long Factory(May 2006)

Ground-Breaking Ceremony Que Vo Factory (Apr 2005)

Ground-Breaking Ceremony
Que Vo Factory (Apr 2005)

Thang Long  Factory Ground-Breaking Ceremony (June 2001)

Thang Long Factory Ground-Breaking Ceremony (June 2001)

First Shipment of Inkjet Printer of Thang Long Factory (May 2002)

First Shipment of Inkjet Printer of Thang Long Factory (May 2002)

Received Hi-tech,ISO 14001 Certificates (Oct 2003

Received Hi-tech,ISO 14001 Certificates (Oct 2003)

Made in Vietnam - Export to the World