HỌC BỔNG “CANON-CHẮP CÁNH NHÂN TÀI 2019“

Tin chính
THÔNG TIN
VỀ CUỘC THI “CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ CANON CHIE-TECH”
Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” – sân chơi hấp dẫn về
công nghệ ứng dụng dành cho sinh viên chính thức khởi động.

Ngày 09 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Khởi động cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp tổ chức

Chi tiết

Tổng Giám Đốc phát biểu trong buổi lễ

Tổng Giám Đốc phát biểu trong buổi lễ

Đại diện Trung ương Đoàn phát biểu

Đại diện Trung ương Đoàn
phát biểu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ban tổ chức giải đáp thắc mắc

Ban tổ chức giải đáp thắc mắc

Đại diện các trường đặt câu hỏi

Đại diện các trường đặt câu hỏi

Đại diện các trường đặt câu hỏi

Đại diện các trường đặt câu hỏi

Hoạt động đóng góp cho cộng đồng

Giới thiệu