Lịch sử Canon Việt Nam

Nhận bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động của Tổng Liên đoàn lao động VN (10/2023)

Nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" 2023 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam (10/2023)

Nhận cờ thi đua 'Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022' của UBND tỉnh Bắc Ninh (31/01/2023)

Nhận cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022" của UBND tỉnh Bắc Ninh (31/01/2023)

Nhận chứng nhận Top 100 “Doanh nghiệp vì sự phát triển năng lượng Việt Nam bền vững 2022” từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (1/2023)

Nhận chứng nhận Top 100 “Doanh nghiệp vì sự phát triển năng lượng Việt Nam bền vững 2022” từ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (1/2023)

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình 25 năm hình thành và phát triển các KCN Bắc Ninh (08/2023)

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Bắc Ninh
vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình 25 năm hình thành
và phát triển các KCN Bắc Ninh (08/2023)

Nhận bằng khen của Tổng cục Thuế vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế năm 2020

Nhận bằng khen của Tổng cục Thuế vì đã có thành tích thực hiện tốt chính sách thuế năm 2020

Nhận bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt chính sách bảo hiểm giai đoạn 2017-2022 (10/2022)

Nhận bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt chính sách bảo hiểm giai đoạn 2017-2022 (10/2022)

Nhận bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động của Tổng Liên đoàn lao động VN (11/2022)

Nhận bằng khen "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" của Tổng Liên đoàn lao động VN (T11-2022)

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Huyện Đông Anh cho nhà máy Thăng Long vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động  sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Anh

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Huyện Đông Anh cho nhà máy Thăng Long vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Đông Anh

Chuyến thăm của ngài Gen Nakatani – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng

Chuyến thăm của ngài Gen Nakatani – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng (09/2022)

Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Nhà máy Tiên Sơn vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước năm 2021 (04/2022)

Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Nhà máy Tiên Sơn vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước năm 2021 (04/2022)

Nhận giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021 về “Giải pháp công nghệ mới cáo khả năng nhân rộng” do Bộ Công Thương trao tặng (6/2021)

Nhận giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021 về “Giải pháp công nghệ mới cáo khả năng nhân rộng” do Bộ Công Thương trao tặng (6/2021)

Nhận Giải thưởng môi trường của tập đoàn Canon “Cho nỗ lực cân đối bảo vệ môi trường & giảm thiểu chi phí” (12/2021)

Nhận Giải thưởng môi trường của tập đoàn Canon “Cho nỗ lực cân đối bảo vệ môi trường & giảm thiểu chi phí” (12/2021)

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Nhà máy Quế Võ vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước năm 2021 (04/2022)

Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho Nhà máy Quế Võ vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước năm 2021 (04/2022)

Nhận chứng nhận: Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2019-2020 (01/2021)

Nhận chứng nhận:
"Doanh nghiệp tiêu biểu
 vì người lao động 
năm 2019-2020" (01/2021)

Nhận danh hiệu “Sử dụng năng lượng xanh 5 sao đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp” do sở Công thương Thành phố Hà Nội trao tặng (12/2020)

Nhận danh hiệu “Sử dụng năng lượng xanh 5 sao đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp” do sở Công thương Thành phố Hà Nội trao tặng (12/2020)

Nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2019 từ Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng

Nhận giải thưởng Môi trường Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2019 từ Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng

Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (10/2018)

Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (10/2018)

Nhận giải nhất toàn đoàn Hội thi thợ giỏi do công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức (09/2019)

Nhận giải nhất toàn đoàn Hội thi thợ giỏi do công đoàn Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức (09/2019)

Nhận bằng khen Tổ chức công đoàn điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 do LĐ Tp. Hà Nội trao tặng (07/2020)

Nhận bằng khen Tổ chức công đoàn điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 do LĐ Tp. Hà Nội trao tặng (07/2020)

Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ  vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc (6/2018)

Nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong việc nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc (6/2018)

Nhận bằng khen “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 (11/2017)

Nhận bằng khen “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017 (11/2017)

Nhận bằng khen và cúp của chương trình “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2016” (8/2017)

Nhận bằng khen và cúp của chương trình “Doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2016” (8/2017)

Nhân chứng nhận ''Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ''(06/2016)

Nhận chứng nhận ''Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ''(03/2016)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác lao động, tiền lương từ năm 2011 đến năm 2016 (06/2016)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác lao động, tiền lương từ năm 2011 đến năm 2016 (06/2016)

Nhận chứng nhận ''Top 10 - Nhà máy xanh thân thiện

Nhận chứng nhận ''Top 10 - Nhà máy xanh thân thiện'' (06/2016)

Đạt sản lượng 300 triệu máy in phun (6/2015)

Đạt sản lượng 300 triệu máy in phun (06/2015)

Nhận bằng khen ''Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế'' (06/2014)

Nhận bằng khen ''Đã có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế'' (06/2014)

Nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích đóng góp cho xuất khẩu, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc (06/2013)

Nhận bằng khen của Thủ tướng vì thành tích đóng góp cho xuất khẩu, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc (06/2013)

Chuyến thăm nhà máy Canon Quế Võ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Tháng 5/2010)

Chuyến thăm nhà máy Canon Quế Võ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (Tháng 5/2010)

Chuyến thăm nhà máy Canon Thăng Long của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (Tháng 6/2011)

Chuyến thăm nhà máy Canon Thăng Long của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (Tháng 6/2011)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư tại Việt Nam (Tháng 7/2011)

Nhận bằng khen vì thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư tại Việt Nam (Tháng 7/2011)

Nhận giải thưởng vì Sự nghiệp giáo dục năm 2009

Nhận giải thưởng vì Sự nghiệp giáo dục năm 2009

Xuất chuyến hàng đầu tiên của nhà máy Tiên Sơn (Tháng 2/2008)

Xuất chuyến hàng đầu tiên của nhà máy Tiên Sơn (Tháng 2/2008)

Chuyến thăm Canon Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Koizumi (Tháng 11/2007)

Chuyến thăm Canon Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Koizumi (Tháng 11/2007)

Xuất chuyến hàng  máy in laser đầu tiên của nhà máy  Quế Võ (Tháng 5/2006)

Xuất chuyến hàng máy in laser đầu tiên của nhà máy Quế Võ (Tháng 5/2006)

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe  đến  Canon Việt Nam (Tháng 11/2006)

Chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến Canon Việt Nam (Tháng 11/2006)

Chuyến thăm nhà máy Quế Võ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang  (Tháng 5/2007)

Chuyến thăm nhà máy Quế Võ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Tháng 5/2007)

Chuyến thăm nhà máy Thăng Long của Tổng bí thứ Nông Đức Mạnh ( Tháng 1/2007)

Chuyến thăm nhà máy Thăng Long của Tổng bí thứ Nông Đức Mạnh ( Tháng 1/2007)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Tiên Sơn (Tháng 5/2006)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Tiên Sơn (Tháng 5/2006)

Xuất chuyến hàng máy quét ảnh đầu tiên (Tháng 5/2006)

Xuất chuyến hàng máy quét ảnh đầu tiên (Tháng 5/2006)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Quế Võ (Tháng 4/2005)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Quế Võ (Tháng 4/2005)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Thăng Long (Tháng 6/2001)

Lễ khởi công xây dựng nhà máy Thăng Long (Tháng 6/2001)

Xuất  chuyến hàng máy in phun đầu  tiên nhà máy Thăng Long (Tháng 5/2002)

Xuất chuyến hàng máy in phun đầu tiên nhà máy Thăng Long (Tháng 5/2002)

Nhận chứng chỉ Dự án Công nghiệp Kỹ thuật cao, ISO 9001, ISO 14001 (Tháng 10/2003)

Nhận chứng chỉ Dự án Công nghiệp Kỹ thuật cao, ISO 9001, ISO 14001 (Tháng 10/2003)

Sản xuất tại Việt Nam - Xuất khẩu ra thế giới