Phòng Máy và công nghệ sản xuất ( MTP)

Nhân viên Bảo dưỡng thiết bị

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý các loại máy móc đúc nhựa, dập kim loại, dụng cụ, thiết bị, đồ gá.
  - Lập, thực hiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị.
  - Sửa chữa khuôn, máy, đồ gá.
  - Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động đổi mới sản xuất liên quan đến chất lượng, giảm thời gian sửa chữa dụng cụ thiết bị, giảm lỗi liên quan tới khuôn, giảm thời gian thay khuôn.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích nguyên nhân sự cố và đưa ra ý tưởng cải tiến.
  - Có tinh thần trách nhiệm với công việc, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty.

Nhân viên Chế tạo đồ gá

 • Nhiệm vụ:
  - Lập và thực hiện kế hoạch chế tạo đồ gá phục vụ cho các phòng sản xuất.
  - Chế tạo robot.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm, hướng tới mục tiêu chung.
  - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Nhân viên Thiết kế chế tạo khuôn

 • Nhiệm vụ:
  - Thiết kế khuôn đúc, dập.
  - Lập và thực hiện kế hoạch gia công khuôn.
  - Hiệu chỉnh khuôn (khi có thay đổi thiết kế).
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có tinh thần làm việc theo nhóm, hướng tới mục tiêu chung.
  - Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trở về