Chiến lược thúc đẩy mua bán nội địa

Canon Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn từ Nhật Bản, chuyên sản xuất máy in và máy quét ảnh. Với mục đích mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm cạnh tranh hơn nữa, cũng như thực hiện cam kết của chúng tôi với chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp phụ trợ, chúng tôi đang không ngừng nỗ lực để mở rộng hoạt động mua bán các linh kiện được sản xuất tại Việt Nam. Hoạt động đó được triển khai theo trình tự như sau:

- Tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng: Để làm được điều đó, chúng tôi đã và đang tiếp tục tham gia vào triển lãm ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam – Nhật Bản được tổ chức hàng năm bởi Tổ chức Xúc tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO) tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh; liên hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại các nước như Trung tâm Thương mại Hàn Quốc (KOTRA), Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)…; thu thập thông tin nhà cung cấp thông qua internet hoặc qua mạng lưới chuỗi nhà cung cấp.

- Kiểm tra nhà máy và đánh giá quy trình sản xuất

- Đánh giá các linh kiện sản xuất tại Việt Nam

Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với các nhà cung cấp trong nước có khả năng sản xuất, đã từng sản xuất, hoặc có kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất các linh kiện tương tự như trong Danh mục cần tìm kiếm nhà cung cấp và tuân thủ tốt luật pháp về môi trường.

Chúng tôi mong rằng có thể thiết lập nhiều mối quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp nội địa hơn nữa.

Thảo luận với nhà cung cấp

Thảo luận với nhà cung cấp

Nhà cung cấp điền vào mẫu đăng ký

Nhà cung cấp điền vào mẫu đăng ký

Local purchasing promotion