Tin tức

Các công ty

Dựa trên triết lý "Kyosei" – Cộng sinh của Tập đoàn và để đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững SDG Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, Công ty chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm “Made in Vietnam” đảm bảo chất lượng cao và thân thiện với môi trường, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam Đồng thời chúng tôi thực hiện các hoạt động đóng góp trực tiếp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam qua 3 chủ đề: Bảo vệ và bảo tồn môi trường toàn cầu; Trách nhiệm với công nhân viên như một điển hình toàn cầu; Doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam vì xã hội phát triển bền vững.

Theme 1:'Protecting and conserving environment'

Các công ty

Chương trình trồng rừng Vì một Việt Nam xanh

Chương trình trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”

Các em học sinh rạng rỡ trong chương trình Tuyên truyền, giáo dục Bảo vệ môi trường

Các em học sinh rạng rỡ trong chương trình Tuyên truyền, giáo dục Bảo vệ môi trường

Canon Việt Nam luôn tiên phong trong việc Bảo vệ môi trường toàn cầu. Trong Nhà máy, chúng tôi có hệ thống Bảo vệ môi trường từ việc phân loại rác thải từ đầu nguồn; vận hành Nhà máy xử lý nước thải; hướng đến không dùng rác thải nhựa sinh hoạt dùng 1 lần trong Nhà máy; tổ chức rất nhiều các dự án, phong trào bảo vệ môi trường cho công nhân viên,… Đồng thời chúng tôi có chương trình điều phối xanh áp dụng và hỗ trợ các Nhà cung cấp để đảm bảo các sản phẩm cũng như các Nhà cung cấp luôn tuân thủ các quy định Pháp luật về Bảo vệ môi trường của Việt Nam cũng như những quy chuẩn trên thế giới tạo nên chuỗi nhà cung ứng xanh, tích cực giảm thiểu tác động đến môi trường toàn cầu. Chúng tôi đóng góp trực tiếp, cho Bảo vệ môi trường và Bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều dự án như: Trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, dự án Bảo tồn sự đa dạng sinh học, dự án Tuyên truyền, giáo dục Bảo vệ Môi trường,…chung tay cùng Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs 3; 6, 7, 12, 13, 15 và 17

Công nhân viên tham gia hoạt động thu gom
vỏ hộp sữa

Công nhân viên tham gia
hoạt động tình nguyện
bảo tồn sự đa dạng
sinh học

Chương trình Hội trợ đồ sinh thái thu hút rất nhiều công nhân viên tham gia

Công nhân viên đạt giải trong chương trình
“Thử thách không giới hạn” được tổ chức trong tháng Môi trường

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy
và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Thông tin môi trường