Liên hệ

Vui lòng giới thiệu Quý công ty tới các nhân viên phòng Điều Phối ở các nhà máy:

 • Đối với Nhà máy Thăng Long và Nhà máy Tiên Sơn:
  Lô A1, KCN Thăng Long, xã Kim chung, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Tel:  (84-24) 3881-2111

  Fax:  (84-24) 3881-1284

 • Đối với Nhà máy Quế Võ:

  Lô B1 – Khu Công Nghiệp Quế Võ

  phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

  Tel:   (84-222) 362-2111

  Fax:  (84-222) 363-4222

Email chung: ps-common1@canon-vn.com.vn
Người nhận: Giám đốc bộ phận Điều phối

Chúng tôi đánh giá rất cao nếu bạn cung cấp đầy đủ thông tin sau tới địa chỉ email trên và bản cứng tới địa chỉ công ty:

- Tên công ty

- Địa chỉ

- Cơ cấu tổ chức

- Hồ sơ công ty

- Sản phẩm đăng ký

- Báo cáo tài chính

- Sản phẩm/danh mục muốn bán