Phương châm về quà biếu

CHÍNH SÁCH VỀ QUÀ BIẾU, TẶNG

Tập đoàn Canon, với triết lý doanh nghiệp là: "Kyosei" (Cộng sinh), hướng đến việc trở thành Tập đoàn xuất sắc toàn cầu thực sự, Tập đoàn chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện mọi hoạt động để hoàn thành các trách nhiệm xã hội xứng đáng với vai trò của một doanh nghiệp.

Canon Việt Nam với tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các Điều luật và Quy định, chúng tôi nỗ lực thực hiện quán triệt đạo đức doanh nghiệp ở một tầm cao mới, đồng thời xử lý nghiêm khắc các hành vi đi ngược lại thường thức xã hội, các hành vi không minh bạch làm mất uy tín của doanh nghiệp, hướng đến sự công khai, chính trực trong mọi hoạt động của doanh nghiêp. Đồng thời, việc thực hiện đạo đức doanh nghiệp chính là cam kết cho việc đóng góp cho xã hội như một công dân toàn cầu.

Vì các lý do trên, Canon Việt Nam ban hành chính sách về quà biếu, tặng để có thể kiên định lập kế hoạch về đạo đức doanh nghiệp và thực hiện hóa mục tiêu trở thành công dân tốt toàn cầu dựa trên các quy tắc ứng xử của Tập đoàn:

- Đối với người điều hành và nhân viên:

Những người điều hành và nhân viên của Tập đoàn Canon không được phép biếu, nhận hoặc đòi hỏi khách hàng hoặc đối tác đang làm việc với công ty những lợi ích không thích đáng như quà, giải trí hoặc hứa hẹn về lợi ích trong tương lai vượt quá giới hạn cho phép.

Trích “Quy tắc hành vi của Tập đoàn Canon”

- Đối với các đối tác:

Các khoản hối lộ hoặc các phương tiện khác nhằm đạt được lợi thế quá mức hoặc không chính đáng thì không được hứa hẹn, cung cấp, ủy quyền, cho hoặc chấp nhận. Việc cấm này bao gồm hứa hẹn, chào hàng, ủy quyền, cho hoặc nhận bất kỳ thứ gì có giá trị, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một bên thứ ba, để có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh, trực tiếp kinh doanh cho bất kỳ người nào, hoặc đạt được các thuận lợi không chính đáng. Các thủ tục giám sát, lưu trữ hồ sơ và thủ tục thực thi sẽ được thực hiện để đảm bảo tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Trích “Quy tắc hành vi nhà cung cấp của Tập đoàn Canon”

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2022

Phê duyệt bởi

Niimura Minoru

Tổng giám đốc