Phương châm về quà biếu và hối lộ

Ngày 01 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Các Quý Công ty Đối tác

Về việc: Đề nghị Hợp tác trong việc
Không tiếp nhận quà biếu, quà tặng

Kính gửi Quý Công Ty

Xin kính chúc Quý Công ty ngày càng thịnh vượng và phát triển.
Canon Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác của Quý Công ty trong thời gian vừa qua.

Tập đoàn Canon, với triết lý doanh nghiệp là: "Kyosei" (Cộng sinh), hướng đến việc trở thành Tập đoàn xuất sắc toàn cầu thực sự, Tập đoàn chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện mọi hoạt động để hoàn thành các trách nhiệm xã hội xứng đáng với vai trò của một doanh nghiệp.

Canon Việt Nam với tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt các Điều luật và Quy định, chúng tôi nỗ lực thực hiện quán triệt đạo đức doanh nghiệp ở một tầm cao mới, đồng thời xử lý nghiêm khắc các hành vi đi ngược lại thường thức xã hội, các hành vi không minh bạch làm mất uy tín của doanh nghiệp, hướng đến sự công khai, chính trực trong mọi hoạt động của doanh nghiêp.

Vì những lý do trên, chúng tôi mong rằng Quý Công ty hiểu và cho phép chúng tôi không tiếp nhận quà biếu tặng (vào các dịp Tết, Trung Thu..), để có thể kiên định lập kế hoạch về đạo đức doanh nghiệp dựa trên phương châm nêu trên.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để xây dựng mối quan hệ thực chất cùng với các Công ty Đối tác, do đó mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác nhiều hơn nữa từ các Quý Công ty.

Kính thư,

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Niimura Minoru