Tin tức

Các công ty

Dựa trên triết lý "Kyosei" – Cộng sinh của Tập đoàn và để đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững SDG Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, Công ty chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để tạo ra những sản phẩm “Made in Vietnam” đảm bảo chất lượng cao và thân thiện với môi trường, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng như đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam Đồng thời chúng tôi thực hiện các hoạt động đóng góp trực tiếp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam qua 3 chủ đề: Bảo vệ và bảo tồn môi trường toàn cầu; Trách nhiệm với công nhân viên như một điển hình toàn cầu; Doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam vì xã hội phát triển bền vững.

Là doanh nghiệp Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi luôn tự hào về những đóng góp cho sự phát triển của xã hội Việt Nam thông qua nhiều dự án ý nghĩa từ năm 2007 nhằm hướng tới thế hệ tương lai, góp phần hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục qua dự án “Chuỗi trường học hữu nghị Canon”; góp phần phát triển nguồn nhân lực tài năng như: chương trình hướng nghiệp và hỗ trợ thiết bị thư viện, cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech” dành cho sinh viên kỹ thuật…; góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại qua dự án “Thắp sáng đường quê”; góp phần vào phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hỗ trợ trường nghề, hỗ trợ trực tiếp nhà cung cấp nội địa cũng như tích cực tham gia các dự án phát triển nhà cung cấp Việt Nam hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDGs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Dự án Thắp sáng đường quê

Tặng quà cho đồng bào bị
ảnh hưởng bởi lũ lụt

Cuộc thi Công nghệ Trí tuệ Canon

Chương trình hướng nghiệp và tặng trang thiết bị thư viện

Mạng lưới tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các nơi khó khăn

Hỗ trợ kỹ thuật cho nhà cung cấp

Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi

Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi

Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái

Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người

Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người

Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người

Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới

Giảm bất bình đẳng trong xã hội

Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng

Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững

Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai

Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất

Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.