Phòng Điều phối (PUR)

* Phòng mua 1 chuyên về việc mua bộ phận máy móc, nguyên liệu bao bì, thiết bị đúc.
* Phòng mua 2 chuyên về vệc mua thiết bị điện và các nguyên liệu khác.

 • Nhiệm vụ:
  - Mua thiết bị, nguyên liệu, dụng cụ… cho quá trình sản xuất và tiêu dùng.
  - Định giá, lựa chọn và quản lý.
  - Phân tích chi phí, đàm phán mức giá rẻ hơn.
  - Làm hợp đồng với nhà cung cấp.
  - Tìm kiếm nhà cung cấp mới tại Việt Nam.
  - Đàm phán điều khoản thương mại với nhà cung cấp: điều khoản giao dịch, điều khoản thanh toán, lộ trình vận chuyển hàng, phương thức vận chuyển…
  - Hướng dẫn và quản lý nhà cung cấp với mối quan hệ tốt.
  - Hoạt động hàng ngày một cách có hệ thống.
  - Tạo mối quan hệ tốt với nhà cung cấp và các phòng ban trong nhà máy.
  - Báo cáo cho trưởng nhóm, giám sát, trưởng phòng, giám đốc, tổng giám đốc
  - Đề ra các ưu tiên cho công việc.
 • Yêu cầu cơ bản:
  - Kỹ năng tiếng Anh tốt: giao tiếp, viết văn bản…..
  - Kỹ năng báo cáo và tổ chức tốt.
  - Kỹ năng làm việc nhóm.
  - Sẵn sẵn sàng tiếp thu, học hỏi và muốn làm việc.
  - Có mục tiêu và sẵn sang thử thách.

Trở về