Tuyển dụng > Tuyển dụng nhân viên cấp cao

Hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm ứng cử viên làm việc cho các vị trí sau đây:

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Từ 22/10/2020 đến 06/11/2020
1. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất số 1(MFE2)

Chính sách tuyển dụng