Tuyển dụng

Vị trí

Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất (PDC)

Yêu cầu chung
 • • Vị trí Nhân viên hành chính (G2)
  - Trình độ: Đại học, Cao đẳng
  - Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, kế toán và các chuyên ngành có liên quan.
  - Có thể sử dụng Microsoft Excel/Macro/Powerpoint
  - Có kỹ năng về nghiệp vụ Quản trị Logistic & Kiểm soát linh kiện tồn kho
  - Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
Chi tiết
 • Nhiệm vụ:
  - Sắp xếp chứng từ, liên lạc Forwarder, Carrier để mở hải quan, sắp xếp xe liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa về nhà máy.
  - Lập kế hoạch nhập hàng, làm báo cáo quyết toán
  - Quản lý chi phí và báo cáo các vấn đề liên quan.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và khả năng lập kế hoạch dài hạn.
  - Có khả năng thu thập và xử lý thông tin để làm báo cáo tới cấp trên.
  - Có năng lực quản lý nhóm từ 03 người trở lên.
  - Có khả năng giao tiếp, phối hợp với các phòng ban có liên quan.
 1. Quy trình ứng tuyển:

  1. 1. Đăng kí thi tuyển tại đường link đăng kí trên Facebook: Canon Việt Nam Tuyển dụng
  2. Trang Facebook: Canon Việt Nam TUYỂN DỤNG
  3. Hạn đăng ký: 17:00 Ngày 23/02/2023
  1. 2.Nộp hồ sơ tại vòng thi viết bao gồm:
  2. - Bằng tốt nghiệp photo hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời photo
  3. - Bảng điểm photo
  4. - Curriculum Vitea (CV) bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt (đánh máy)
  5. - Thư xin việc Tiếng Anh & Tiếng Việt (đánh máy)
  6. Lưu ý: Chỉ nộp những hồ sơ nêu trên tại vòng thi viết, hồ sơ đẩy đủ sẽ nộp sau khi trúng tuyển.

  Công ty sẽ thông báo kế hoạch và kết quả thi tuyển qua email.

  Ghi chú:  Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển cho một Nhà máy
Đăng ký dự tuyển

Chính sách tuyển dụng