Phòng nhân sự (HR)

Công việc của nhóm tuyển dụng

1. Nhân viên phụ trách Tuyển dụng nhân viên:

 • Nhiệm vụ:
  - Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực của các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng nhân viên cũng như các hoạt động công chúng nhằm nâng cao hình ảnh của Canon Việt Nam.
  - Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo, thu nhận hồ sơ, thi và phỏng vấn, khám sức khoẻ và thương lượng với ứng viên.
  - Tìm cách tốt nhất để nâng cao các hoạt động tuyển dụng như giới thiệu tại trường Đại học, Cao đẳng hoặc tham gia hội chợ việc làm và đăng quảng cáo trên báo, trên Internet .......
  - Hướng dẫn đào tạo cấp dưới về hệ thống nhân sự.
  - Giữ liên lạc thường xuyên với các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan chức năng cho hoạt động tuyển dụng.
  - Đề xuất với cấp trên trực tiếp về mọi ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công việc của bộ phận.
 • Yêu cầu:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và có khả năng lập kế hoạch tuyển dụng Nhân lực cho công ty.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích và có các hoạt động phù hợp.
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới được thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Có khả năng giao tiếp cũng như có kỹ năng thuyết trình trước công chúng.

2. Nhân viên phụ trách Tuyển dụng công nhân nữ

 • Nhiệm vụ:
  - Lập và triển khai các kế hoạch tuyển dụng nhằm đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các bộ phận về yêu cầu tuyển dụng lao động nữ tại địa phương và tại công ty.
  - Xây dựng và thực hiện quy trình tuyển dụng như quảng cáo (nếu có), thu nhận hồ sơ, thi và phỏng vấn, khám sức khỏe và liên lạc với thí sinh đi làm việc tại công ty.
  - Giữ liên lạc thường xuyên với các tỉnh thành, các cơ quan chức năng cho hoạt động tuyển dụng công nhân nữ của công ty.
  - Tham gia giải quyết các vấn đề về pháp luật liên quan đến các hoạt động tuyển dụng của công ty.
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có kỹ năng thương thuyết và thuyết trình.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích nhằm có các hoạt động phù hợp.
  - Luôn đảm bảo công việc của cấp dưới thực hiện tốt.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Luôn có tinh thần tập thể để trợ giúp đồng nghiệp khác khi cần thiết.
  - Có kỹ năng giao tiếp tốt.

3. Nhân viên phụ trách Sinh viên thực tập tại công ty

 • Nhiệm vụ:
  - Lập kế hoạch tiếp nhận sinh viên về thực tập tại công ty.
  - Liên hệ với các trường về việc tiếp nhận sinh viên về trải nghiệm công việc thực tế tại công ty.
  - Phối kết hợp với giáo viên và nhân viên của các phòng ban để quản lý sinh viên trong quá trình thực tập, trải nghiệp công việc thực tế tại công ty.
  - Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc liên quan.
 • Yêu cầu chung:
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có kỹ năng thương thuyết và thuyết trình.
  - Chịu trách nhiệm làm báo cáo, phân tích nhằm có các hoạt động phù hợp.
  - Phối hợp với các nhóm khác trong phòng, bộ phận thực hiện công việc có liên quan.
  - Luôn có tinh thần tập thể để trợ giúp đồng nghiệp khác khi cần thiết.
  - Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Công việc của nhóm C&B

1. Nhân viên nhóm Lương

 • Nhiệm vụ:
  - Tính lương và các chế độ chính sách/ phúc lợi có liên quan.
  - Tính toán / quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  - Phổ biến chính sách (ca làm việc, tài khoản cá nhân, chính sách khác).
  - Làm quyết định lương, thưởng và các báo cáo có liên quan.
 • Yêu cầu :
  - Cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt.
  - Kỹ năng vi tính tốt.
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và có khả năng phân tích số liệu là một lợi thế.

2. Nhân viên phụ trách hợp đồng lao động

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý hợp đồng lao động.
  - Hướng dẫn nhân viên mới về hợp đồng lao động, tiền lương.
  - Theo dõi, thực hiện chế độ nghỉ việc, hết hạn hợp đồng.
  - Lập báo cáo có liên quan.
 • Yêu cầu :
  - Cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt.
  - Kỹ năng vi tính tốt.
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và có khả năng phân tích số liệu là một lợi thế.

3. Nhân viên phụ trách bảo hiểm

 • Nhiệm vụ:
  - Thực hiện trích nộp và đăng ký bảo hiểm xã hội.
  - Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, chữa bệnh.
  - Làm và chốt sổ bảo hiểm, làm thẻ bảo hiểm y tế.
  - Theo dõi và thực hiên chế độ nghỉ thai sản.
  - Lập các báo cáo có liên quan.
 • Yêu cầu :
  - Cẩn thận, kỹ năng giao tiếp tốt.
  - Kỹ năng vi tính tốt.
  - Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao.
  - Có đầu óc tổ chức tốt và có khả năng phân tích số liệu là một lợi thế.

Công việc của nhóm Phụ trách đào tạo

 • Nhiệm vụ:
  - Lập và triển khai các kế hoạch đào tạo cho cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết & kỹ năng trong công việc.
  - Đảm bảo các kế hoạch được triển khai đúng thời hạn.
  - Theo dõi và đánh giá chất lượng của các chương trình đào tạo đã thực hiện.
  - Đưa ra giải pháp cải tiến nhằm nâng cao chất lượng của các chương trình đào tạo trong công ty.
  - Tổ chức các sự kiện liên quan đến đào tạo.
  - Chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các chương trình, các sự kiện đào tạo.
  - Hướng dẫn và đào tạo nội quy, quy định cho cán bộ công nhân viên mới.
 • Yêu cầu:
  - Có đầu óc tổ chức và khả năng lập kế hoạch tốt.
  - Có kỹ năng phân tích và đánh giá vấn đề.
  - Sử dụng thành thạo phần mềm words & excel.
  - Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tự tin, có sức khoẻ tốt và chịu được áp lực cao trong công việc.

Trở về

Phòng hành chính (GA)

Nhân viên phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động

 • Nhiệm vụ:
  - Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động an toàn của nhà máy và của cả công ty.
  - Đào tạo, nhắc nhở công nhân viên về an toàn giao thông, an toàn lao động.
  - Theo dõi, quản lý việc tuân thủ các quy định về an toàn; Theo dõi, giải quyết các s ự vụ (nếu có).
  - Tổ chức, triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe trong nhà máy.
  - Làm báo cáo, tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hàng quý thuyết trình về các hoạt động an toàn, 5S trong nhà máy.
 • Yêu cầu chung:
  - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
  - Có khả năng làm việc theo nhóm.
  - Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
  - Luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới.
 • Đặc điểm, yêu cầu riêng cho từng nhóm
  - Khả năng phân tích, liên kết dữ liệu tốt. Khả năng thuyết trình tốt. K ỹ năng máy tính đặc biệt sử dụng Excel và Power point tốt.
  - Tính sôi nổi, hoà đồng, khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng tổ chức tốt.
  - Cẩn thận, chính xác với dữ liệu. Khả năng sử dụng Excel và đối ứng với các tình huống tốt.
  - Hoà nhã trong giao tiếp. ưu tiên người có kinh nghi ệm làm việc các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhân viên phụ trách các hoạt động phúc lợi

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý, đảm bảo chất lượng phục vụ bữa ăn cho công nhân viên.
  - Lập kế hoạch, triển khai các sự kiện, hoạt động phúc lợi cho toàn bộ công nhân viên công ty như: giao lưu đồng nghiệp, ngày hè sảng khoái, lễ kỷ niệm thành lập công ty,…
 • Yêu cầu chung:
  - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
  - Có khả năng làm việc theo nhóm.
  - Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
  - Luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới.
 • Đặc điểm, yêu cầu riêng cho từng nhóm
  - Khả năng phân tích, liên kết dữ liệu tốt. Khả năng thuyết trình tốt. Kỹ năng máy tính đặc biệt sử dụng Excel và Power point tốt.
  - Tính sôi nổi, hoà đồng, khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng tổ chức tốt.
  - Cẩn thận, chính xác với dữ liệu. Khả năng sử dụng Excel và đối ứng với các tình huống tốt.
  - Hoà nhã trong giao tiếp. ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhân viên phụ trách nhóm tổng hợp

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý kho đồng phục, Locker, nhà ở cho công nhân viên.
  - Quản lý hệ thống an ninh, thẻ công nhân viên.
  - Quản lý dịch vụ vệ sinh công nghiệp.
  - Đặt hàng, quản lý máy móc thiết bị văn phòng, các tài sản cố định.
 • Yêu cầu chung:
  - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
  - Có khả năng làm việc theo nhóm.
  - Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
  - Luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới.
 • Đặc điểm, yêu cầu riêng cho từng nhóm
  - Khả năng phân tích, liên kết dữ liệu tốt. Khả năng thuyết trình tốt. K ỹ năng máy tính đặc biệt sử dụng Excel và Power point tốt.
  - Tính sôi nổi, hoà đồng, khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng tổ chức tốt.
  - Cẩn thận, chính xác với dữ liệu. Khả năng sử dụng Excel và đối ứng với các tình huống tốt.
  - Hoà nhã trong giao tiếp. ưu tiên người có kinh nghi ệm làm việc các cơ quan hành chính nhà nước.

Nhân viên phụ trách công tác ngoại vụ

 • Nhiệm vụ:
  - Quản lý nhóm lễ tân; tiếp đón các đoàn khách.
  - Điều hành xe đưa đón nhân viên, chuy ên gia.
  - Quản lý các vấn đề liên quan đến chuyên gia như khách sạn, nhà ở căn hộ.
  - Các thủ tục hành chính liên quan tới Visa, hộ chiếu, giấy phép lao động, thủ tục cho người đi công tác, học tập trong và ngoài nước.
 • Yêu cầu chung:
  - Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
  - Có khả năng làm việc theo nhóm.
  - Năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc.
  - Luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách mới.
 • Đặc điểm, yêu cầu riêng cho từng nhóm
  - Khả năng phân tích, liên kết dữ liệu tốt. Khả năng thuyết trình tốt. Kỹ năng máy tính đặc biệt sử dụng Excel và Power point tốt.
  - Tính sôi nổi, hoà đồng, khả năng giao tiếp tốt. Có khả năng tổ chức tốt.
  - Cẩn thận, chính xác với dữ liệu. Khả năng sử dụng Excel và đối ứng với các tình huống tốt.
  - Hoà nhã trong giao tiếp. ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc các cơ quan hành chính nhà nước.

Trở về