Thân thiện với môi trường

Phân loại rác tại đầu nguồn, xử lý rác thải giảm thiểu gánh nặng môi trường

Rác được phân loại ngay từ các phòng ban

Rác được phân loại ngay từ các phòng ban

Ký kết với các công ty có giấy phép xử lý rác thải

Ký kết với các công ty có giấy phép xử lý rác thải

Rác được chuyển giao cho nhà cung cấp xử lý

Rác được chuyển giao cho nhà cung cấp xử lý

Giáo dục nâng cao nhận thức CBCNV và phong trào bảo vệ môi trường trong nhà máy

Góc truyền thông làm từ rác tái chế đặt tại các phòng ban

Góc truyền thông làm từ rác tái chế đặt tại các phòng ban

Đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho CBCNV

Đào tạo nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho CBCNV

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho CBCNV bằng chuỗi hoạt động tháng Môi trường

Tuyên truyền bảo vệ môi trường cho CBCNV bằng chuỗi hoạt động tháng Môi trường

Tích cực tham gia các hoạt động hướng đến bảo tồn và gìn giữ môi trường

CBCNV nhặt rác xung quanh khu công nghiệp

CBCNV nhặt rác xung quanh khu công nghiệp

Đi xe đạp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Đi xe đạp hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Hưởng ứng giờ trái đất

Hưởng ứng giờ trái đất      

TNV mang cây ra đảo để trồng tại vườn Quốc gia Bến En tỉnh Thanh Hóa

TNV mang cây ra đảo để trồng tại vườn Quốc gia Bến En tỉnh Thanh Hóa

Học sinh háo hức tham gia trò chơi trong chương trình Giáo dục môi trường

Học sinh háo hức tham gia trò chơi trong chương trình Giáo dục môi trường

TNV tham gia vào hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường

TNV tham gia vào hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường