Tuyển dụng

Vị trí

Nhân viên Phòng Đảm bảo chất lượng - Cảm biến hình ảnh (CIS-QA)

Yêu cầu chung - Tốt nghiệp Đại học, CĐ chính quy chuyên ngành Điện, Điện tử, Cơ khí và các chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh trong công việc.
Chi tiết
 • Nhiệm vụ:
  • Đảm bảo chất lượng linh kiên, sản phẩm, chất lượng công đoạn.
  • Quản lý và phân tích các dữ liệu sản phẩm và các chỉ số chất lượng
  • Đánh giá chất lượng sản phẩm.
  • Giám sát sự tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn về công đoạn, sản phẩm
  • Liên lạc với các bên liên quan để đưa ra các ý tưởng cải tiến và theo dõi tiến độ của việc cải tiến.
 • Yêu cầu:
  • Có thể làm việc lâu dài tại công ty và có thể làm việc dưới áp lực cao
  • Cần cù, sáng tạo trong việc phân tích hiện trạng, đưa ý tưởng cải tiến
  • Có kiến thức và kinh nghiệm về thiết kế
  • Có tinh thần tập thể, trợ giúp các đồng nghiệp khác, hướng tới mục tiêu chung của phòng, của bộ phận và công ty
 1. Quy trình ứng tuyển:

  1. 1. Đăng kí thi tuyển tại đường link đăng kí trên Facebook:
   Canon Việt Nam Tuyển dụng
  2. Trang Facebook: Canon Việt Nam TUYỂN DỤNG
  3. Hạn đăng ký: 17:00 Ngày 28/04/2023
  1. 2.Nộp hồ sơ tại vòng thi viết bao gồm:
  2. - Bằng tốt nghiệp photo hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời photo
  3. - Bảng điểm photo
  4. - Curriculum Vitea (CV) bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt (đánh máy)
  5. - Thư xin việc Tiếng Anh & Tiếng Việt (đánh máy)
  6. Lưu ý: Chỉ nộp những hồ sơ nêu trên tại vòng thi viết, hồ sơ đẩy đủ sẽ nộp sau khi trúng tuyển.

  Công ty sẽ thông báo kế hoạch và kết quả thi tuyển qua email.

  Ghi chú:  Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển cho một Nhà máy

Chính sách tuyển dụng