Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 8/2020

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
1. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (MFE2)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
2. Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
3. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 1 (PE1)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
4. Nhân viên phòng Máy và Công nghệ sản xuất (MTP)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
5. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 (PE2)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
6. Nhân viên phòng Quản lý và Cải tiến kỹ thuật (TIM)

A. Nhân viên Hành Chính:

Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
1. Nhân viên phòng Quản lý chi phí (CMG)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
2. Nhân viên phòng Kế toán (ACC)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
3. Nhân viên Phòng Sản xuất số 4 (ASSY 4)

B. Nhân viên Tin học:

Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
1. Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PIT GROUP)
Từ 11/06/2021 đến 24/06/2021
2. Nhân viên phòng phòng đúc nhựa (TL Molding)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
1. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
2. Nhân viên phòng lắp ráp (LBP Assembly)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
1. Nhân viên phòng Tuyển dụng (REC)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
2. Nhân viên phòng Lắp ráp( LBP Assembly)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
3. Nhân viên Phòng Vận tải (QV LOG)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
4. Nhân viên phòng Quản lý chi phí (QV CMG)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
5. Nhân viên nhóm Môi trường Phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi trường (QV F&E)
Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
6. Nhân viên phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi trường

C. Nhân viên Tin học (IT):

Từ 11/03/2021 đến 14/03/2021
1. Nhân viên Phòng lắp ráp (LBP Assembly Management )

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
2. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
3. Nhân viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
4. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)

B. Nhân viên Hành chính:

Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
1. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
2. Nhân viên Phòng Chiến lược nhà máy Tiên Sơn (TS STG)
Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
3. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)

B. Nhân viên Tin học:

Từ 18/03/2021 đến 22/03/2021
1. Nhân viên Phòng Công Nghệ thông tin (IT)

Hiện tại chương trình tuyển dụng của chúng tôi đã kết thúc. Vui lòng tham khảo thông tin các phòng ban để tìm kiếm các cơ hội khác trong đợt tuyển dụng tiếp theo:
http://www.canon-vn.com.vn/vn/job_description.html

Chính sách tuyển dụng