Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 7/2022

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Nhân viên quản lý chất lượng (QC) & Trưởng ca sản xuất (Shift Leader) của xưởng lắp ráp ASSY
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng - Cảm biến hình ảnh (CIS-QA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Nhân viên Phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối cơ (MFE1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
6. Nhân viên Phòng Thiết Bị Nhà Xưởng (FAC)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
7. Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
8. Trưởng ca dây chuyền sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-P) – Khối sản xuất
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
9. Nhân viên Phòng Công nghệ đóng gói sản phẩm (PKE)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
10. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng quản lí lắp ráp (ASSY M) - Vị trí tổ trường dây chuyền sản xuất
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 (TL-PE2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Nhân viên phòng máy và công cụ sản xuất (MTP)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
6. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng - Cảm biến hình ảnh (CIS-QA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
7. Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
8. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1 (PME1)

Nhân viên Hành chính:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Nhân viên hành chính Phòng Assy (ASSY)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Nhân viên phòng xuất nhập khẩu (LOG)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Đúc Nhựa -Nhân viên lập kế hoạch sản xuất
(TL MOLD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng điều phối chung (GIP)

Nhân viên Tin học:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Nhân Viên IT phòng Sản xuất (PCB)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí IT Engineer
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí Lập trình

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Dự án đổi mới sản xuất (LBP MIP) – khối cơ
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng công nghệ sản phẩm số 2 (PE2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1) – khối cơ
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1) – khối điện
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
6. Phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
7. Phòng quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
8. Phòng Đảm bảo chất lượng Nhà Cung Cấp Canon (LBP OQA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
9. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 (MQA1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
10. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 2 (MQA2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
11. Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
12. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
13. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
14. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
15. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)

Hệ Cao Đẳng

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng lắp ráp (ASSY)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng Đối ngoại và trách nhiệm xã hội (PAC)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng Hành chính nhân sự (HR&GA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Nhân viên Phòng Vận tải (QV LOG)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng lắp ráp (ASSY) - Hệ Cao đẳng

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
6. Phòng Công nghệ sản phẩm số 2 (PE 2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
7. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
8. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
9. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
10. Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
11. Phòng Dự án cải tiến sản xuất (MIP)

Nhân viên Hành chính:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
4. Phòng Vận tải (LOG)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)

Nhân viên Tin học:

Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
1. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
2. Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
3. Phòng Tin học (IT)

Chính sách tuyển dụng