Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 08/2019

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
1. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
2. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
3. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
4. Nhân viên Phòng Thiết bị (FAC)
Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
5. Nhân viên Phòng Quản lý lắp ráp (ASSY Management)

B. Nhân viên Hành chính:

Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
1. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
2. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)

B. Nhân viên Tin học:

Từ 19/08/2019 đến 28/08/2019
1. Nhân viên Phòng Công Nghệ thông tin (IT)