Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 10/2019

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
1. Nhân viên phòng Lắp ráp (LBP Assembly)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
2. Nhân viên phòng Đúc nhựa ( LBP Molding )
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
3. Nhân viên bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các máy thiết bị
phòng Đúc nhựa (LBP MO/MS Management)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
4. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
5. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 ( LBP PE 2 )
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
6. Nhân viên phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi trường (QV F&E)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
7. Nhân viên phòng Ép nén kim loại ( LBP MSD )
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
8. Nhân viên phòng Công nghệ linh kiện (LBP Part Engineering)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
1. Nhân viên phòng Lắp ráp( LBP Assembly)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
2. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2 ( LBP PDC 2)

C. Nhân viên Tin học (IT):

Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
1. Nhân viên Phòng Lắp ráp (LBP Assembly 1)
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
2. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 ( LBP PDC2 )
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
3. Nhân viên phòng Tin học ( LBP IT )
Từ 10/10/2019 đến 20/10/2019
4. Nhân viên IT phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1)

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
1. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
2. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
3. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
4. Nhân viên Phòng Công nghệ sản phẩm (PE 2)

B. Nhân viên Hành chính:

Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
1. Nhân viên phòng Tuyển dụng (Recruitment)
Từ 21/10/2019 đến 27/10/2019
2. Nhân viên Phòng Vận tải (Logistics)