Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 8/2020

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
1. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
2. Nhân viên phòng Quản lý và Cải tiến kỹ thuật (TIM)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
3. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
4. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất IJP 1 (MFE1)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
5. Nhân viên phòng Đúc nhựa (MOLD)

B. Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
1. Nhân viên phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
2. Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
3. Nhân viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
4. Nhân viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
5. Nhân viên phòng Công nghệ PCB (PCB production)

C. Nhân viên Hành chính:

Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
1. Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
2. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)

D. Nhân viên Hành chính (hệ cao đẳng):

Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
1. Nhân viên phòng Kế toán (ACC)

E. Nhân viên Tin học:

Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
1. Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PIT GROUP)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
2. Nhân viên phòng phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 01/11/2021 đến 07/11/2021
3. Nhân viên IT phòng quản lý điều phối-PUC

Chính sách tuyển dụng