Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 8/2020

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
1. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng
- Cảm biến hình ảnh (CIS-QA)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
2. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (MFE2)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
3. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 (PE2)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
4. Nhân viên phòng Quản lý và Cải tiến kỹ thuật (TIM)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
5. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
6. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng
- Cảm biến hình ảnh (CIS-QA) (Hệ cao đẳng)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
7. Nhân viên phòng Công nghệ PCB (PCB production)

A. Nhân viên Hành Chính:

Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
1. Nhân viên phòng Xuất nhập khẩu (LOG)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
2. Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
3. Nhân viên phòng Môi trường (ENV)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
4. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
5. Nhân viên phòng Kế toán (ACC)

B. Nhân viên Tin học:

Từ 05/11/2020 đến 11/11/2020
1. Nhân viên phòng Công nghệ thông tin (IT)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
1. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng linh kiện nhà cung cấp (LBP OQA)
Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
2. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
3. Nhân viên phòng lắp ráp (LBP ASMG)
Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
4. Nhân viên phòng Công nghệ bảo dưỡng máy số 2
(LBP PME2)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
1. Nhân viên phòng Lắp ráp( LBP Assembly)
Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
2. Nhân viên phòng Mua hàng ( GIP)
Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
3. Nhân viên Phòng Vận tải ( LOG)

C. Nhân viên Tin học (IT):

Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020
1. Nhân viên Phòng Lắp ráp
(LBP Assembly 1)/LBP Mo/Ms ( MMM))

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
1. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
2. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
3. Nhân viên Phòng Dự án cải tiến sản xuất (MIP)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
4. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
5. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)

B. Nhân viên Hành chính:

Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
1. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
2. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
3. Nhân viên vận tải - Phòng Vận tải (Logistics)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
4. Nhân viên kho - Phòng Vận tải (Logistics)
Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
5. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)

B. Nhân viên Tin học:

Từ 05/11/2020 đến 10/11/2020
1. Nhân viên Phòng Công Nghệ thông tin (IT)

Hiện tại chương trình tuyển dụng của chúng tôi đã kết thúc. Vui lòng tham khảo thông tin các phòng ban để tìm kiếm các cơ hội khác trong đợt tuyển dụng tiếp theo:
http://www.canon-vn.com.vn/vn/job_description.html

Chính sách tuyển dụng