Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 2/2024

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối điện (MFE1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Trưởng ca dây chuyền sản xuất phòng cảm biến hình ảnh (CIS-P) – Khối sản xuất
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
6. Phòng quản lí lắp ráp-ASSY M
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
7. Phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
8. Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1-PME1
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
9. Nhân viên Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
10. Nhân viên Phòng Thiết Bị Nhà Xưởng (FAC)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
11. Phòng Công nghệ sản phẩm 2 (TL-PE2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
12. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
13. Nhân viên Phòng Công nghệ đóng gói sản phẩm (PKE)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
14. Nhân viên Phòng Công nghệ sản phẩm 1 (TL-PE1)

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng quản lí lắp ráp (ASSY) - Vị trí tổ trường dây chuyền sản xuất
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1 (PME1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)

Nhân viên Hành chính:

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Môi trường (ENV)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Nhân viên phòng Quản lý tài sản doanh nghiệp (Co. Asset)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Nhân viên phòng Kế toán (ACC)

Nhân viên Hành chính (Hệ Cao đẳng)

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PA GROUP)

Nhân viên Tin học:

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí: Lập trình (Full Stack)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Phát triển nhà máy thông minh (IT Smart Factory)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Quản lý lắp ráp (ASMG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Nhân viên phòng CRG PE&QA
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi trường (F&E)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
6. Phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
7. Nhân viên Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
8. Nhân viên Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
9. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 - MQA1
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
10. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
11. Phòng Đảm bảo chất lượng Nhà Cung Cấp Canon (LBP OQA)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
12. Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
13. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
14. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
15. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
16. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
17. Phòng quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)

Hệ Cao Đẳng

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Quản lý lắp ráp (ASMG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Thiết bị nhà xưởng và Môi trường (F&E)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
6. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
7. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
8. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng quản lý chi phí (CMG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng thiết bị nhà xưởng và môi trường (F & E)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Nhân viên Phòng Vận tải (QV LOG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng Đổi mới sản xuất (PIA)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
6. Phòng quản lý điều phối (PUC)

Hệ Cao Đẳng

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Nhân viên Phòng Vận tải (QV LOG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)

Nhân viên Tin học - IT

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Quản lý lắp ráp (ASMG)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng IT - Help Desk
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Phòng IT - Vị trí: Kỹ sư hạ tầng mạng, máy chủ và bảo mật
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng IT - Vị trí: Lập trình (Full stack)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Phòng IT - Vị trí: IT Engineer

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Phòng Công nghệ sản phẩm số 2 (PE 2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)

Hệ Cao Đẳng:

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất số 3 (MFE 3)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
4. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện (MQA)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
5. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
6. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
7. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)

Nhân viên Hành chính:

Hệ Đại học

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
3. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)

Nhân viên Tin học:

Hệ Đại Học

Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
1. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 15/05/2024 đến 18/06/2024
2. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)

Chính sách tuyển dụng