Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 12/2019

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
1. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 1 ( LBP PE1 )
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
2. Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 ( LBP PE 2 )
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
3. Nhân viên phòng Đúc nhựa ( LBP Molding )
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
4. Nhân viên bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các máy thiết bị
phòng Đúc nhựa (LBP MO/MS Management)
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
5. Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
6. Nhân viên QA phòng đảm bảo chất lượng linh kiện số 1 ( MQA1)
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
7. Nhân viên phòng Ép nén kim loại ( LBP MSD )

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
1. Nhân viên phòng Giải pháp đổi mới sản xuất Canon
(LBP CIMS )
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
2. Nhân viên phòng Quản lý chi phí (LBP CMG)
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
3. Nhân viên phòng công nghệ sản phẩm số 2( LBP PE2)

C. Nhân viên Tin học (IT):

Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
1. Nhân viên phòng Tin học ( LBP IT )
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
2. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1)
Từ 29/02/2020 đến 08/03/2020
3. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (LBP PE1)