Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 7/2022

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Nhân viên quản lý chất lượng (QC) & Trưởng ca sản xuất (Shift Leader) của xưởng lắp ráp ASSY
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Nhân viên Phòng Thiết Bị Nhà Xưởng (FAC)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Nhân viên quản lí chất lượng linh kiện sản phẩm (TL-MQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Nhân viên phòng đảm bảo chất lượng - Cảm biến hình ảnh (CIS-QA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
9. Trưởng ca dây chuyền sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-P) – Khối sản xuất
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
10. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối cơ (MFE1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
11. Nhân viên Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
12. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1-PME1
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
13. Nhân viên phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
14. Nhân viên Phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
15. Phòng Công nghệ PCB (PCB production)

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Phòng quản lí lắp ráp (ASSY M) - Vị trí tổ trường dây chuyền sản xuất
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1 (PME1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Nhân viên Phòng Công nghệ PCB (PCB production)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Nhân viên Phòng Dự án đổi mới sản xuất (M.I.P)

Nhân viên Hành chính:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Nhân viên G3 phòng xúc tiến đổi mới sản xuất (IJ PIA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Nhân viên phòng xuất nhập khẩu (LOG)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Nhân viên phòng Điều phối chung (GIP)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Nhân viên phòng Chiến lược điều phối (PUS)
- Bộ phận mua hàng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Nhân viên Phòng quản lý lắp ráp- ASSY M

Nhân viên Hành chính (hệ cao đẳng):

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Nhân viên hành chính ASSY

Nhân viên Tin học:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Nhân Viên IT phòng Sản xuất (PCB)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Nhân Viên Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí Lập trình
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Nhân Viên Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí IT Engineer
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PIT GROUP)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Dự án đổi mới sản xuất (LBP MIP)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Phòng công nghệ sản phẩm số 2 (PE2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Phòng quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Phòng Đảm bảo chất lượng Nhà Cung Cấp Canon (LBP OQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 (MQA1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
11. Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
12. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
13. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
14. Phòng lắp ráp (LBP ASSY)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
15. Phòng phát triển công nghệ sản xuất (MTD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
16. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
17. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)

Hệ Cao Đẳng

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Phòng dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Nhân viên Phòng Bảo dưỡng khuôn (DMT)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Phòng lắp ráp (ASSY)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Phòng mua hàng (PUR)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Nhân viên Phòng Đổi mới sản xuất (LBP-PIA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Phòng chiến lược điều phối (PUS)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Phòng quản lý chi phí (CMG)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Phòng thiết bị nhà xưởng và môi trường (F & E)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
9. Phòng Đổi mới sản xuất (PIA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
10. Phòng Xuất Nhập khẩu (LOG)

Nhân viên Tin học - IT - ( Bao gồm cả Tiên Sơn & Quế Võ):

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Kỹ sư phần mềm
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Kỹ sư mạng và hệ thống
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Help Desk
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Vị trí: Kỹ sư hạ tầng mạng, máy chủ và bảo mật
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Vị trí: Lập trình (Full stack)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
Phòng IT - Vị trí: IT Engineer

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
3. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
- Hệ Đại học
Từ 23/11/2022 đến 29/11/2022
5. Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Nhân viên Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Nhân viên Phòng Lắp ráp (ASSY)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
9. Nhân viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
10. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất số 3 (MFE 3)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
11. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
12. Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
- Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
13. Nhân viên Phòng Sản xuất bản mạch (PCB) - Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
14. Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA) - Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
15. Phòng Lắp ráp (ASSY)

Nhân viên Hành chính:

Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
1. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
2. Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
4. Phòng Vận tải (LOG)
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
5. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1) - Hệ Cao đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
6. Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2) - Hệ Cao đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
7. Phòng Công nghệ sản xuất số 3 (MFE 3) - Hệ Cao Đẳng
Từ 11/02/2023 đến 23/02/2023
8. Phòng Sản xuất bản mạch (PCB) - Hệ Cao Đẳng

Chính sách tuyển dụng