Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 7/2022

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên công nghệ sản phẩm (TL-PE1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên công nghệ sản phẩm 2 (TL-PE2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Công nghệ PCB (PCB production)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng quản lí lắp ráp-ASSY M - Nhân viên quản lý chất lượng (QC) & Trưởng ca sản xuất (Shift Leader) của xưởng lắp ráp ASSY
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng quản lí lắp ráp-ASSY M - Tổ trưởng dây chuyền sản xuất
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PA GROUP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng quản lí lắp ráp-Assy M- Vị trí tổ trường dây chuyền sản xuất
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng máy và công cụ sản xuất (MTP- Machine & Tool Production) - Kỹ sư cơ khí thuộc nhóm Engineering (ENG)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên làm việc tại Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Công nghệ PCB (PCB production)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1-PME1
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Công nghệ sản phẩm 2 (TL-PE2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)

Nhân viên Hành chính:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Quản lý sản xuất (PDC)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Chiến lược điều phối (PUS) - Bộ phận mua hàng
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Môi trường (ENV)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Quản lý sản xuất số 2(PDC 2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Điều phối chung (GIP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên G3 phòng xúc tiến đổi mới sản xuất (IJ PIA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Phát Triển sản phẩm mới (PPD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Phát triển nhân sự-MHD
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng quản lí pháp chế doanh nghiệp-CO Legal
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng quản lí lắp ráp –Assy M
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng an toàn (IS)

Nhân viên Hành chính (hệ cao đẳng):

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PA GROUP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng quản lí lắp ráp-ASSY M
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng xúc tiến đổi mới sản xuất (IJ PIA)

Nhân viên Tin học:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng phòng đúc nhựa (TL Molding)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP) – khối cơ
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Dự án đổi mới sản xuất (MIP) – khối điện
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng công nghệ sản phẩm số 1 (LBP PE1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng công nghệ sản phẩm số 2 (LBP PE2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối cơ (LBP MFE1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối điện (LBP MFE1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Quản lý chất lượng thành phẩm (PQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Đảm bảo chất lượng nhà cung cấp Canon (OQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên kỹ thuật - Phòng Công nghệ Linh kiện (LBP PAE)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên kỹ thuật - Phòng phát triển công nghệ sản xuất – MTD
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên kỹ thuật - Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 - MQA1

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Mua hàng (PUR)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng Quản lý chi phí (CMG)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân Viên Mua Hàng GIP – Phòng Điều phối Chung (GIP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
CHIẾN LƯỢC ĐIỀU PHỐI (CHIẾN LƯỢC MUA HÀNG) (QV PUS)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng lắp ráp (ASSY)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng quản lý sản xuất số 2 (PDC2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên hành chính phòng quản lý điều phối-PUC

Nhân viên Tin học (IT):

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng IT

Nhân viên Hệ cao đẳng:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng dự án đổi mới sản xuất (MIP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng lắp ráp (ASSY)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng công nghệ sản phẩm và quản lý chất lượng hộp mực (CRG - PE&QA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng quản lý MO/MS (MMM)

Nhân viên Hệ cao đẳng hành chính:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng mua hàng (PUR)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng lắp ráp hộp mực (CRG - ASSY)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng lắp ráp (ASSY)

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Công nghệ sản phẩm số 2 (PE 2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Dự án cải tiến sản xuất (MIP)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Thiết bị nhà xưởng và môi trường (F&E)

Nhân viên Hành chính:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Quản lý sản xuất số 2 (PDC 2)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Xuất nhập khẩu (LOG)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Lắp ráp (ASSY)

Nhân viên Tin học:

Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Lắp ráp (ASSY)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 30/06/2022 đến 10/07/2022
Nhân viên Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)

Chính sách tuyển dụng