Tuyển Dụng Nhân Viên Tháng 7/2022

Công ty TNHH Canon Việt Nam – thành viên trong Tập đoàn Canon, là một công ty chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên sản xuất các loại máy in xuất khẩu ra thị trường thế giới. Công ty Canon Việt Nam chính thức được thành lập vào năm 2001, sau 15 năm hoạt động, hiện nay công ty chúng tôi có 03 nhà máy tại Việt Nam: Nhà máy Thăng Long – Trụ sở chính đặt tại KCN Thăng Long – Đông Anh, Hà Nội – chuyên sản xuất các loại máy in phun, máy quét ảnh; Nhà máy Quế Võ (chi nhánh) – đặt tại KCN Quế Võ – Quế Võ, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in lazer; Nhà máy Tiên Sơn (chi nhánh) – đặt tại KCN Tiên Du – Tiên Sơn, Bắc Ninh – chuyên sản xuất các loại máy in phun.

Làm việc tại nhà máy Thăng Long

Nhân viên Kỹ Thuật:

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên quản lý chất lượng (QC) & Trưởng ca sản xuất (Shift Leader) của xưởng lắp ráp ASSY
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất IJP 2 (MFE2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Nhân viên quản lí chất lượng linh kiện sản phẩm (TL-MQA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1-PME1
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 1 – khối điện (MFE1)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
6. Nhân viên Phòng đúc nhựa (TL Molding)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
7. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
8. Nhân viên phòng máy và công cụ sản xuất
(MTP- Machine & Tool Production)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
9. Phòng Công nghệ sản phẩm 2 (TL-PE2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
10. Nhân Viên kỹ thuật phòng Sản xuất PCB

Nhân viên Kỹ Thuật(Hệ cao đẳng):

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Kỹ thuật viên phòng Đúc nhựa (MOLD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên Phòng Công nghệ Bảo dưỡng máy 1 (PME1)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng Kỹ thuật sản xuất cảm biến hình ảnh (CIS-E)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Phòng quản lí chất lượng cảm biến hình ảnh (CIS-QA)

Nhân viên Hành chính:

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên phòng Mua hàng (IJP PUR)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên phòng xuất nhập khẩu (LOG)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Nhân viên phòng Tuyển dụng REC
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Nhân viên phòng Phát Triển sản phẩm mới (PPD)

Nhân viên Hành chính (hệ cao đẳng):

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên phòng Đúc Nhựa-TL MOLD-
Nhân viên lập kế hoạch sản xuất
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên phòng quản lý điều phối-PUC

Nhân viên Tin học:

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên phòng sản xuất (ASSY4- PIT GROUP)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân Viên Phòng Công nghệ thông tin (IT) - Vị trí Lập trình
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Nhân Viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)-Vị trí IT
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Nhân Viên IT phòng Sản xuất PCB
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Nhân viên phòng quản lí sản xuất số 2 (TL PDC2)

Làm việc tại nhà máy Quế Võ

A. Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên phòng CRG PE&QA (nhóm QA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 1 - MQA1
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Phòng quản lý chất lượng linh kiện số 2 (MQA2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Phòng công nghệ linh kiện (PAE)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
6. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
7. Phòng công nghệ sản phẩm số 1 (PE1)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
8. Phòng công nghệ bảo dưỡng số 2 (PME2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
9. Phòng ép nén kim loại (MSD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
10. Nhân viên Phòng Bảo dưỡng khuôn (DMT)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
11. Nhân viên Phòng đúc nhựa (MOLD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
12. Nhân viên Phòng quản lý MO/MS (MMM)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
13. Phòng công nghệ sản xuất số 1 (LBP MFE1)

Hệ Cao Đẳng

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Phòng sản xuất bản mạch (PCB)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên Phòng Bảo dưỡng khuôn (DMT)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Nhân viên phòng công nghệ sản xuất số 2 (LBP MFE2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Phòng đúc nhựa (MOLD)

B. Nhân viên Hành Chính:

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Phòng điều phối chung (GIP)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Nhân viên Phòng Đổi mới sản xuất (LBP-PIA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng Chiến lược điều phối (PUS)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Phòng quản lý sản xuất số 1 (PDC1)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Phòng Đối ngoại và trách nhiệm xã hội - PAC

Nhân viên Tin học - IT

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
Phòng IT - Kỹ sư phần mềm
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
Phòng IT - Kỹ sư mạng và hệ thống
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
Phòng quản lý MO/MS (MMM) - Vị trí IT

Làm việc tại nhà máy Tiên Sơn

Nhân viên Kỹ Thuật:

Hệ Đại Học

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Phòng Công nghệ sản phẩm số 1 (PE 1)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng Công nghệ sản phẩm số 2 (PE 2)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện sản phẩm (MQA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
6. Nhân viên Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
7. Phòng Công nghệ sản xuất IJP số 3 (MFE 3)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
8. Phòng Dự án đổi mới sản xuất M.I.P

Hệ Cao Đẳng:

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Nhân viên Phòng Đúc nhựa (Molding)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm (PQA)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng Ép nén kim loại (MSD)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
4. Nhân viên Phòng Công nghệ sản xuất số 3 (MFE 3)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
5. Phòng Quản lý chất lượng linh kiện (MQA)

Nhân viên Hành chính:

Hệ Đại học

Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
1. Phòng Tuyển dụng (REC)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
2. Phòng Vận tải (Xuất nhập khẩu) (LOG)
Từ 08/07/2023 đến 20/07/2023
3. Phòng Quản lý sản xuất số 1 (PDC 1)

Chính sách tuyển dụng